पूर्व कर्मचारीको हैसियतले कृषि सूचना सञ्चार केन्द्रले प्रदान गरेको पुरस्कार ग्रहण गर्दै हाँस्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ ।