शनिबार, जेष्ठ २७, २०८०

बजारमा विक्री गरिने मासुको ढुवानीको अवस्था यस्तो छ ।