बुधबार, जेष्ठ १६, २०८१

भारतीय नाकावन्दीको असर : काठमाडौंको जोरपाटीमा रहेको गौतम फ्रुटस्मा फलफूल नहुँदा पसल त्तिो देखिएको छ ।