बिहिबार, फाल्गुन १०, २०८०

सरीता जातको गालेभेंडाको बीउ उत्पादनका लागि तयार गरिएको बलम्बुको एक फार्म ।