आइतवार, फाल्गुन २०, २०८०

जुम्लाको तलिउममा रहेको स्याउ बगैचा । तस्वीर कृषि