बिहिबार, बैशाख ६, २०८१

शिक्षण अस्पताल छेउमा राखिएको, व्यापारीका अनुसार बिषादी प्रयोग गरिएको फलफूल । तस्वीर कृषि