राष्ट्रिय किसान आयोगको कार्यक्रमा कृषि साप्ताहिक अध्ययन गर्दै पूर्व प्रम प्रचण्ड ।